Takläggare Leksand

Vi lägger tak som håller i längden

Takunderhåll

Att reparera en sprucken takpanna

De husägare som har ett tak av till exempel plåt eller papp är inte särskilt drabbade av det här problemet. Har man dock betong- eller tegelpannor finns en stor sannolikhet att några pannor spricker någon gång.

Det är möjligt att minimera antalet spruckna pannor genom att ta hand om taket väl. Det betyder att till exempel ta bort mossa så fort den uppstår, och att i förebyggande syfte hindra mossa från att växa fram i en hög utsträckning.

Om en panna ändå har spruckit, bör den bytas ut snabbt. Detta eftersom en sprucken panna inte håller tätt mot väder och vind, där särskilt vätan kan bli det största problemet.

Om vatten under en längre tid kan tränga in i takkonstruktionen kan det leda till jobbiga skador på lång sikt. Samma princip gäller om takpannorna är sneda. Ser du att många pannor inte ligger rätt, sätt dem då rakt igen för att skydda konstruktionen.

tegel

Byta panna

Om du vill åtgärda problemet med en sprucken panna krävs det först och främst att du har en likadan i reserv. Om du inte har någon, kika då på pannans undersida efter en stämpel. Stämpeln kan då visa var den kommer ifrån.

Om pannan som eftersöks ändå inte hittas, kan det ge resultat att leta efter begagnade. Ofta går det att hitta hos stora firmor som handlar med byggnadsdelar.

Så här går arbetet till

Arbetet med att byta en panna är förhållandevis enkelt, och både takfirmor och privatpersoner utför det ungefär såhär:

1. Pannan som överlappar den med spricka i lyfts upp. Ofta är det den panna som ligger till vänster om den. Nu lyfts den upp så pass mycket att pannorna kan lirkas isär. Sedan läggs en kloss, eller liknande föremål under den.

2. Ett antal pannor i raden ovanför ska också lyftas. Det här krävs för att pannan med en spricka i ska kunna dras bort enkelt. Samma procedur som vid första steget görs här – en panna ovanför lyfts och hålls upphöjd genom att en kloss eller liknande skjutsas in under den.

3. Den spruckna pannan avlägsnas. Raden ovanför ska nu kunna lyftas så högt att pannan kan dras bort från den läkt som den är placerad på.

4. Den nya pannan skjutsas in. Den nya pannan skjutsas sedan in under pannan till vänster och de pannor som höjts upp i raden ovanför. Här är det viktigt att klacken kommer upp och ner igen bakom läkten. 

5. Klossar tas bort. När den nya takpannan ligger rätt, tas klossar, kilar och andra hjälpmedel bort.

Takläggare i Leksand med kvalitet och säkerhet i fokus